МАТЕРИАЛ

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВА

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ГОРИМОСТ
СЪОТВТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ИСО, ЕС


butoni

  ГОРИМОСТ

при пожар не гори 


при пожар не отделя   вредни емисии


не се топи и попада в   групата на   самозагасящите се   материали
ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.