ПРОДУКТИ

ТРЪБНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ
-избор на дебелина
-избор на опаковка
-монтаж

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛЕНТИ
УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРОФИЛИ
ИЗОЛАЦИОННИ ПЛАТНА
УПЛЪТНИТЕЛНИ ВЪЖЕТА

САМОЗАЛЕПВАЩИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ДЪРВЕНА ДОГРАМА


butoni

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ
Изключително гъвкава изолация от разпенен синтетичен каучук със затворена микропореста структура и технически обоснована дебелина на стената. Предотвратява образуването на конденз и намалява съществено енергийните загуби при експлоатация.

НОВИЯT ТИП ИЗОЛАЦИЯ ЗВЕЗДА
Дава възможност за реализация на допълнителни икономии от 10-12% осигурени от допълнителната въздушна възглавница, която, намалява прекия достъп на изолацията до изолираната повърхност, както и ползване
на един размер изолация за няколко близки по размер тръбопровода.

Работна температура: -70°С +130°С

Цветова гама: основен цвят - черен, бял.
допълн. цветове - червен, зелен, син, жълт.

За лесен монтаж: изолацията е частично шлицвана (полуразцепена) по дължина, талки- рана, оптимална дължина - 2 метра

Области на приложение: топлоцентрали, тръбопроводи за гореща вода, слънчеви инсталации, тръбопроводи за студена вода, хладилни инсталации, климатични инсталации и други.

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.