МАТЕРИАЛ

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВА

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ГОРИМОСТ
СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ИСО, ЕС


butoni

 

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО

ИЗОГОМАТЕРМ позволява осъще- ствяването на добър термичен контрол при изолация на отоп- лителни системи, като се реализират значителни икономии чрез предо- твратяване загубите на топлинна енергия.

ИЗОГОМАТЕРМ предпазва тръбо- проводите за студена вода от замръзване, а при хладилните инста- лации елиминира образуването на кондензирана вода върху тръбите.

ИЗОГОМАТЕРМ е много ефективен в широк диапазон от температури. С използването му става излишно поставянето на допълнителни защит- ни покрития върху инсталациите.

ИЗОГОМАТЕРМ е съвременната алтернатива за компенсиране на високите цени на топлоенергията и продукт с доказан ефект за подобряване на енергийната ефек- тивност на сградите.

ИЗОГОМАТЕРМ издържа на температури от -70°С до +130°С.

ИЗОГОМАТЕРМ е неатакуем от микроорганизми във влажна или подземна среда.

ИЗОГОМАТЕРМ е с голяма трайност, не гние, не променя изолационните си способности с времето.

ИЗОГОМАТЕРМ е порест, мек и еластичен материал. С него лесно се покриват съществуващи тръбопроводи, клапани, кранове и връзки в жилищното и промишленото строителство, в агротехниката за подземни и надземни инсталации.

Затворената клетъчна структура на ИЗОГОМАТЕРМ притежава много повече предимства в сравнение с останалите използвани изкуствени покрития за термична изолация на тръбопроводи, по които тече горещ или студен флуид.

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения и други.