МАТЕРИАЛ

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВА

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ГОРИМОСТ
СЪОТВТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ИСО, ЕС


butoni

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1
Плътност 98 – 117 kg/m3
БДС EN 13470
2
Коефициент на топлопроводимост при 23° C (±2°) C <0,039 W/m°C
БДС EN ISO 13787
3
Граници на ползване -70°C до +130°C
БДС ISO 3383-95
4
Топлинно съпротивление >0,48 м2 °C/W
БДС EN ISO 6946
5
Коефициент на звукопоглъщане Db 33
TC01-1997
6
Коефициент на паропроницаемост µ 3500
ISO 12572
7
Водопоглъщаемост 0,34% от обема
БДС 10286-72
8
Огнеустойчивост Няма самостоятелно горене. Не отделя капещи частици. Отнася се към групата на трудногоримите материали.
Методика № М-011-240/2004
9
Стабилност на размерите МАХ изменение ± 5% при 130° C
БТО - 04.20/18.8.2004