ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРЕИМУЩЕСТВА

по-добрите им изолационни показатели 

доказаната им безвредност за здравето и околната среда 

съизмеримостта на цените им с досега използваните стъклена и минерална вата

по-евтини от вносните аналози

 butoni

 


Топлопреносни мрежи


Звукоизолация
Технологични уплътнения


Строителни уплътнения


Климатични инсталации

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.