МАТЕРИАЛ

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВА

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
ГОРИМОСТ
СЪОТВТСТВИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ИСО, ЕС


butoni

 

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

ХИМИКАЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯ % ТЕМПЕРАТУРА °С УСТОЙЧИВОСТ
ацетон 100 стайна отлична
амонячна вода 30 стайна отлична
анилин 100 стайна отлична
бензол 100 стайна лоша
вряща вода - 100°C отлична
бутилен-ацетат 100 стайна лоша
бутанол 100 стайна добра
етцнатрон 50 стайна отлична
хлоридна киселина 6 стайна добра
памучно масло 100 стайна добра
етилацетат 100 стайна умерена
етилен гликол 100 стайна отлична
формалдехид 40 стайна добра
ледена оцетна киселина 100 стайна добра
солна киселина 10 стайна отлична
водороден пероксид 10 стайна отлична
керосин 100 стайна лоша
ленено масло 100 стайна добра
метилетилкетон 100 стайна добра
метанол 100 стайна отлична
метилен хлорид 100 стайна лоша
нитробензол 100 стайна добра
фосфорна киселина 85 стайна отлична
пара - стайна добра
сярна киселина 10 120°C отлична
октан 80 стайна лоша
толуол 100 стайна лоша
вода - 0 -100°C отлична

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.