<< 1 2 3 4 5 >>
 
ПРОДУКТИ

ТРЪБНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ
-избор на дебелина
-избор на опаковка
-монтаж

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛЕНТИ
УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРОФИЛИ
ИЗОЛАЦИОННИ ПЛАТНА
УПЛЪТНИТЕЛНИ ВЪЖЕТА

САМОЗАЛЕПВАЩИ УПЛЪТНИТЕЛИ ЗА ДЪРВЕНА ДОГРАМА 

1
Профил "КОРЕЛА"
Използва се за уплътняване на
врати на електрически табла
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 6 х 15 мм

3
Профил "ЕЛУКС"
Използва се при производство
на осветителни тела
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 8 х 9 мм

5
Профил "ПОКРИВ"
Използва се за уплътняване на
врати на електрически табла
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 11 х 17 мм

7
Профил "ЛЯСТОВИЦА"
Използва се за уплътняване на
врати на електрически табла
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 30 х 12 х 9 мм
*Фирмата изработва профили и по задание на клиента!

 

2
Профил "ЕЛКОМ"
Използва се за уплътняване на
врати на електрически табла
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 6 х 17 мм

4
Профил "ОМЕГА"
Използва се за уплътняване на
врати на електрически табла
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 11 х 16 мм

6
Профил "15х16" с отвор
Използва се за уплътняване на
врати
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 15 х 16 мм

8
Профил "ОМЕГА" мека
Използва се за херметическо
уплътняване на метални врати
Плътност - нормална
Цвят - черен, бял
Размер - 70 х 36 мм

ГОМАПЛАСТ предлага: каучукови профили, плътни каучукови профили, микро порести каучукови профил, каучукови изделия, гумени профили, гумени уплътнителни профили, тръбни изолации, тръбна изолация от микропореста гума, тръбна иозлация, микропореста гума за изолация, топлоизолация от микропореста гума, изолация тръби, изолационна лента, уплътнителна лента, уплътнител за дървена дограма, гумени ленти, изолация за тръби, уплътнители за входни врати, микропорести въжета, уплътнителни материали, изолации за водопроводи, експандиран естествен каучук, изолации за климатиции, изолации за отоплителни системи, строителни уплътнения, ВиК уплътнения и други.